Możliwości odkładania na emeryturę jest wiele. To, oprócz ZUS, także OFE, PPK, IKE, IKZE. W ostatnim czasie dołączył do nich OIPE, czyli Ogólnoeuropejski Inwestycyjny Produkt Emerytalny znany również jako "europejska emerytura". Celem OIPE jest zapewnienie dodatkowego dochodu na starość, obok emerytury państwowej oraz państwowych dodatkowych filarów.

Jak działa OIPE?

OIPE działa na podobnych zasadach, jak znany w Polsce IKZE. Udział w OIPE polega na dokonywaniu wpłat na indywidualnie subkonto, gdzie następnie firma inwestycyjna zajmuje się inwestowaniem zgromadzonych środków. Przystąpienie do OIPE jest dobrowolne.

Reklama

Jedną z największych zalet europejskiej emerytury jest możliwość gromadzenia oszczędności w walucie euro (wpłaty i wypłaty w złotych również są możliwe). Daje też dużą wygodę gdy chcemy przeprowadzić się do innego kraju – w takim przypadku nadal istnieje możliwość kontynuowania wpłat z zagranicy.

Emerytura europejska – do kogo jest skierowana?

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny jest produktem indywidualnym skierowanym do każdej osoby fizycznej mieszkającej w Unii Europejskiej. Co więcej, emerytura europejska nie jest powiązana z zatrudnieniem, co oznacza, że także osoby bezrobotne, przebywające na urlopie macierzyńskim lub studenci mogą z niej korzystać.

Do OIPE może dołączyć każda osoba, która ukończyła 15. rok życia. Umowy z OIPE nie może jednak zawrzeć osoba, która ma już nadane uprawnienia emerytalne i która skończyła 55. lat.

Emerytura europejska – jak to działa?

Wpłat na OIPE możemy dokonywać w dowolnym czasie, ale istnieje roczny limit, którego nie można przekroczyć. To 23 472 zł, czyli trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.

Umowę o prowadzenie OIPE możemy zawrzeć z bankiem, funduszem inwestycyjnym, towarzystwem emerytalnym, firmami zarządzającymi aktywami lub innymi firmami zarządzającymi funduszami.

OIPE a dziedziczenie

OIPE umożliwia także dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie. Osoba, która zdecyduje się na przystąpienie do Ogólnoeuropejskiego Inwestycyjnego Produktu Emerytalnego, może wskazać jedną lub więcej osób, którym po jego śmierci, zostaną wypłacone środki. W przypadku małżeństw, które mają wspólnotę majątkową, pieniądze gromadzone na subkoncie stanowią wspólny majątek małżonków.

Kiedy możnawypłacić pieniądze z OIPE?

Środki zgromadzone w ramach OIPE można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i skończeniu 55. lat. By skorzystać z korzystnej wypłaty środków, należy spełnić dodatkowo dwa warunki: dokonywać wpłaty na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych i dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Czy można wypłacić środki z OIPE wcześniej? Tak, istnieje możliwość wcześniejszego wypłacenia środków, jednak wówczas trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia podatku.