Każdy uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może w dowolnym momencie wypłacić zgromadzone środki, jednak moment wypłaty ma wpływ na ostateczną wysokość otrzymanej kwoty.

Jak działają PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system, w którym pracownicy mogą regularnie gromadzić oszczędności na przyszłość. Każdego miesiąca z wynagrodzenia brutto pracownika odprowadzane jest co najmniej 2 proc. na specjalne konto. Równocześnie pracodawca zobowiązany jest do wpłacania na to samo konto minimum 1,5 proc. pensji brutto pracownika. Program ten jest wspierany również przez państwo, które co roku przekazuje dodatkowe 240 zł na konto każdego uczestnika PPK.

Reklama

Taki model oszczędzania pozwala na szybsze pomnażanie zgromadzonych środków w porównaniu z tradycyjnymi formami oszczędzania. Regularne wpłaty pracownika, dodatkowe środki od pracodawcy oraz wsparcie państwa sprawiają, że kapitał zgromadzony w PPK rośnie dynamiczniej.

Kiedy najlepiej wypłacić środki z PPK?

Najbardziej opłacalnym momentem na wypłatę środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych jest ukończenie 60. roku życia. Wypłacając pieniądze po osiągnięciu tego wieku, można zachować całość zgromadzonych środków i uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych. Można wtedy skorzystać z dwóch opcji: wypłacić jednorazowo 25 proc. środków, a resztę w ratach, lub całość w ratach.

Wypłata przed ukończeniem 60 lat jest możliwa, ale mniej korzystna. W takim przypadku traci się 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy, które są przeliczane na składki emerytalne w ZUS, a także wypłacone środki podlegają opodatkowaniu. Istnieją jednak sytuacje, w których wcześniejsza wypłata może być uzasadniona, np. na wkład własny na mieszkanie (dla osób do 45. roku życia) lub w przypadku poważnej choroby.

Kiedy można wypłacić 100 proc. środków z PPK?

Uczestnicy PPK mogą wypłacić do 100 proc. zgromadzonych środków na pokrycie wkładu własnego w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego, pod warunkiem, że mają mniej niż 45 lat w momencie składania wniosku. Środki te muszą być jednak zwrócone w ciągu maksymalnie 15 lat. W przypadku poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka, możliwa jest wypłata do 25 proc. środków bez obowiązku zwrotu. Wnioski o taką wypłatę należy składać wraz z odpowiednią dokumentacją medyczną.

Co więcej, uczestnik PPK może w każdej chwili przenieść zgromadzone środki na inny rachunek PPK, jednak nie ma możliwości przekazania środków na inne formy oszczędzania, takie jak PPE, IKE czy IKZE. Warto również pamiętać, że samodzielne wpłaty do PPK nie są możliwe - dokonuje ich jedynie pracodawca.