Akcjonariusze Bestu zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bestu zdecydują przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 28 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Best dokonuje podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w wysokości 12 842 399,89 zł w taki sposób, że cały zysk netto spółki przeznacza na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)