W piątek spółka podała, że podpisała umowę o zachowaniu poufności z Central Bank of Armenia (CBoA) w zakresie potencjalnej współpracy kapitałowej, w tym m.in. transakcji odkupienia udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX). Informacja o podpisaniu umowy została opóźniona 6 marca 2020 r.

W komunikacie podano, że w 2019 r. w przeliczeniu na złote, skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA 2,0 mln zł, a zysk netto 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł.

"Wstępna niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. w przeliczeniu na złote około 5,8 mln zł" - dodano.

Ewentualna cena zakupu przez GPW udziałów w AMX ma zostać potwierdzona po zakończeniu procesu due diligence.