Apator odnotował 8,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 17,68 mln zł wobec 2,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 31,55 mln zł wobec 16,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,51 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 237,06 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Grupa Apator zamknęła I kwartał 2023 roku bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi, głównie dzięki wysokiej sprzedaży w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, przy nieznacznie niższych r/r obrotach w Gazie. Wypracowane w tym okresie przychody w wysokości 288,5 mln zł były wyższe r/r o 22%" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników I kwartału, ale pozostajemy ostrożni w ocenie najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę niepewność i ryzyka. W tych niełatwych dla biznesu warunkach dużą wagę przykładamy do zarządzania gotówką. Wyzwaniem jest efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym, aby płynnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i przyszłe duże kontrakty, dbając równolegle o odpowiednią jego rotację. Dostępność komponentów nieco poprawiła się w porównaniu z ostatnim, niezwykle trudnym pod tym względem okresem pandemii oraz wybuchu wojny, jednak nadal stanowi to istotne wyzwanie dla naszego sektora" – powiedział prezes spółki Maciej Wyczesany, cytowany w komunikacie.

W segmencie Energii Elektrycznej nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży (118,7 mln zł, +47% r/r) dzięki dwucyfrowej dynamice przychodów we wszystkich liniach biznesowych, w tym w dwóch największych tj. opomiarowaniu energii oraz w aparaturze łączeniowej, podano.

Segment Woda i Ciepło utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu obrotów po bardzo dobrym roku 2022, wspieraną przez korzystne regulacje (obowiązek zamontowania do końca 2026 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu wynikający z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej) oraz trend związany z koniecznością oszczędzania wody i ciepła, podano również.

"Głównym odbiorcą rozwiązań Grupy Apator jest Polska. Na drugim miejscu wśród partnerów handlowych Grupy pozostaje Unia Europejska (z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, czeskiego, belgijskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego i rumuńskiego) oraz Wielka Brytania. Widoczny wzrost znaczenia r/r rynku niemieckiego (z 19% obrotów eksportowych GK w IQ2022 r. do 22% w IQ2023 r.) związany jest głównie z wyższymi obrotami w segmencie Energii Elektrycznej (zarówno liczników ee, jak i aparatury łączeniowej) oraz dynamicznie rosnącą sprzedażą oferty segmentu Woda i Ciepło. Porównywalny wzrost udziału rynku czeskiego (z 9% do 13% obrotów eksportowych Grupy r/r) jest efektem wyższych obrotów segmentu Wody i Ciepła, a spadek udziału Wielkiej Brytanii - niższej sprzedaży segmentu Gaz, który równocześnie generuje wyższe przychody na rynku niderlandzkim (stąd powrót rynku do czołówki kierunków sprzedaży zagranicznej Grupy Apator)" - czytamy w raporcie.

Zadłużenie na koniec marca 2023 r. było niższe r/r o 13,6 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca 2023 roku ukształtował się na bezpiecznym - zgodnym z wcześniejszymi zapowiedziami - poziomie, tj. 1,76x (wobec 2,08x na koniec 2022 r. i 2,26x na koniec 1Q 2022 r.), podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 12,21 mln zł wobec 7,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)