Strata operacyjna wyniosła 391,32 mln zł wobec 118,23 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 377,99 mln zł wobec 129 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 151,61 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 996,29 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Na wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem w I kwartale 2023 roku w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej za sprawą wyższej ceny o 107,50%. Jednocześnie zanotowano spadek wolumenu sprzedaży ogółem o 45,57%, zarówno ze sprzedaży energii własnej i zakupionej. Do zmniejszenia produkcji przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę. Należy zauważyć, że o ile produkcja netto w oparciu o węgiel spadła o 59,76% to odnotowano wzrost produkcji netto energii OZE o 87,50%, głównie z tytułu pracy dwóch jednostek biomasowych w elektrowni Konin" - czytamy w raporcie.

Przychody z rynku mocy wyniosły 34,65 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 8.94 mln zł, tj. o 20,51%. Za mniejsze przychody odpowiada mniejszy przychód zrealizowany w ramach rynku wtórnego.

Przychody ze sprzedaży ciepła w I kwartale 2023 r. wyniosły 36, 84 mln zł i były wyższe od uzyskanych w I kwartale 2022 r. o 18,38 mln zł., tj. 99,53%. Do wzrostu przychodów przyczyniła się wyższa cena za ciepło przy trochę mniejszym wolumenie sprzedaży.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 88,04 mln zł wobec 126,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,2 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)