Solar Company zawarło z głównymi akcjonariuszami - Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited oraz Veraques Limited - porozumienie obejmujące nabywanie akcji spółki oraz zgodne głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w celu wycofania z obrotu akcji spółki, a także ogłoszenie wezwania lub przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu akcji spółki, należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofania z obrotu akcji, podała spółka.

"W planowanym wezwaniu łącznie na 768 726 akcji zwykłych stanowiących 25,624% w kapitale zakładowym spółki, wzywającymi będą łącznie wszystkie strony porozumienia, natomiast nabywającymi będą Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited oraz Veraques Limited (w proporcjach 2:1:1)" - czytamy w komunikacie.

Strony przystępują do organizacji wezwania niezwłocznie po zawarciu niniejszego porozumienia, podano także.

"Ceną referencyjną dla stron porozumienia za jedną akcję spółki w wezwaniu będzie kwota 5,5 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy), natomiast ostateczna cena wskazana w wezwaniu będzie określona zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie" - czytamy dalej.

Strony dopuszczają możliwość wielokrotnego ogłaszania wezwania na warunkach każdorazowo uzgodnionych w treści takiego wezwania, zaznaczono również.

Reklama

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)