"Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będąc podmiotem pośredniczącym, zawiadamia o zamiarze ogłoszenia, na podstawie art. 73 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy, publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu:

1) firmy (nazwy) wzywających: (1) Wakon Investments Limited, (2) Stanmax CO Limited, (3) Veraques Limited, (4) Solar Company S.A.,

2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie: 768 726

3) dane podmiotu pośredniczącego: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Reklama

4) cena, po jakiej wzywający zamierzają nabywać akcje: 5,5 zł za jedną akcję" - podano w komunikacie.

Spółka informowała parę dni temu, że zawarła z głównymi akcjonariuszami - Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited oraz Veraques Limited - porozumienie obejmujące nabywanie akcji spółki oraz zgodne głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w celu wycofania z obrotu akcji spółki, a także ogłoszenie wezwania lub przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu akcji spółki, należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofania z obrotu akcji. W planowanym wezwaniu łącznie na 768 726 akcji zwykłych stanowiących 25,624% w kapitale zakładowym spółki, wzywającymi będą łącznie wszystkie strony porozumienia, natomiast nabywającymi będą Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited oraz Veraques Limited (w proporcjach 2:1:1), podała wtedy spółka.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)