"Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszone jest przez Entain Holdings (CEE) Ltd. jako wzywający [...] na wszystkie akcje spółki STS Holding [...] tj. 156 725 958 akcji zwykłych na okaziciela [...], reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 156 725 958 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie.

Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający. Wzywający nie jest akcjonariuszem spółki i nie posiada (ani bezpośrednio, ani pośrednio) żadnych akcji.

Harmonogram wezwania jest następujący:

  • - data ogłoszenia wezwania: 7 lipca 2023 r.
  • - data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 14 lipca 2023 r.
  • - data zakończenia przyjmowania zapisów: 16 sierpnia 2023 r.
  • - przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji: 21 sierpnia 2023 r.
  • - przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 24 sierpnia 2023 r.
Reklama

W połowie czerwca Entain CEE podał, że ogłosi w połowie lipca br. wezwanie na nabycie 100% akcji STS Holding, po cenie 24,8 zł za akcję. Prezes STS Mateusz Juroszek wraz ze swoim ojcem Zbigniewem Juroszkiem, którzy poprzez fundacje rodzinne posiadają łącznie ok. 70% kapitału zakładowego STS, zawarli wiążącą umowę, w której nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów w wezwaniu.

Entain CEE stanowi wspólne przedsięwzięcie Entain wraz z jej partnerem EMMA Capital w Europie Środkowej i Wschodniej. Entain i EMMA sfinansują wezwanie proporcjonalnie do ich obecnego udziału w Entain CEE (odpowiednio 75%/ 25%).

Warunek złożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji w ramach wezwania ustalony jest na próg 50% ogólnej liczby głosów, podano wtedy.

Zapowiedziano też, że Mateusz Juroszek pozostanie prezesem zarządu STS i dołączy do rady dyrektorów Entain CEE.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)