Answear.com przydzielił 137 100 akcji serii K oferowanych uczestnikom programu motywacyjnego w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Akcje były obejmowane po 0,05 zł za sztukę. Umowy subskrypcji zostały zawarte z 27 osobami.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)