Answear.com zamierza przeprowadzić emisję nie więcej niż 1 mln akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM, w tym na powiększenie oferty produktowej, otwarcie i rozwój działalności na nowych rynkach oraz wydatki marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów oraz rebrandingiem.

Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, a cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu. Zgodnie z propozycją zarządu spółki, akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, uprawniające do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia określonego w uchwale. Po uzyskaniu akceptacji przez walne zgromadzenie spółki, akcje zostaną zaoferowane wybranym przez zarząd spółki inwestorom w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, podano.

"Mocno wierzymy w rozwój marki PRM oraz potencjał segmentu premium sneakers & streetwear, który jest dla nas atrakcyjny przede wszystkim z powodu możliwości generowania wysokich marż, wynikających z wysokiej średniej wartości zamówienia, a także silnego popytu ze strony klientów mimo wymagającej sytuacji gospodarczej. PRM traktujemy jako komplementarną markę Answear.com i liczymy na wzajemne wykorzystanie mocnych stron, łącząc jej unikalną ofertę, sprawność operacyjną i zaplecze technologiczno-logistyczne w Answear.com" - powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

"Mamy konkretny plan rozwoju marki PRM, który chcielibyśmy jak najszybciej zrealizować, z tego względu zdecydowaliśmy się na emisję do wybranych inwestorów bez konieczności sporządzania prospektu. Taka struktura oferty umożliwi nam pozyskanie kapitału w stosunkowo krótkim terminie" - dodał wiceprezes zarządu ds. finansowych Jacek Dziaduś.

Reklama

Spółka wskazała, że doświadczenie Answear.com zebrane z 11 rynków, powinno znacznie ułatwić i przyśpieszyć proces umiędzynarodowienia marki PRM. Do końca roku spółka zamierza uruchomić sprzedaż na pozostałych zagranicznych rynkach oraz na marketplace'ach modowych. W kolejnych latach planowana jest ekspansja na nowe rynki, a także uruchomienie salonów sprzedaży w największych stolicach w regionie CEE.

Spółka podkreśliła, że akwizycja PRM i Sneakerstudio przeprowadzona na przełomie I i II kw. br. znacząco wzmocniła pozycję Answear.com, jako jednego z wiodących podmiotów branży fashion ecommerce działającego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo spółka otworzyła się na nowy, atrakcyjny segment premium sneakers & streetwear, dzięki czemu dociera do nowej grupy klientów, w szczególności reprezentantów pokolenia Z i Alfa.

Spóła podała też, że treść uchwał w sprawie emisji będzie głosowana na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki 16 października br. W ramach proponowanych projektów uchwał na walne spółka zamierza też przyjąć nowy program motywacyjny dla członków zarządu, kluczowych menadżerów oraz pracowników i współpracowników Answear.com. W związku z realizacją programu motywacyjnego spółka będzie mogła zaoferować uprawnionym osobom do 160 000 nowych akcji po 1 lipca 2025 r., przy czym liczba nowych akcji, która zostanie zaoferowana zależy od wartości EBITDA za 2023 r. Answear.com będzie uprawniony do zaoferowania maksymalnej liczby nowych akcji w ramach ESOP w przypadku osiągnięcia przez spółkę co najmniej 80 mln zł wyniku EBITDA za 2023 r.

PRM ma w ofercie m.in. marki adidas, a także znane i cenione na zachodzie Europy marki takie jak Marni, Y-3, Rick Owens, A.P.C., MISBHV czy A-Cold-Wall, podano.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)