Oferta publiczna do 14,28 mln istniejących akcji Murapolu rozpoczęła się 27 listopada wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać ok. 10-15% oferowanych akcji) została ustalona na 35 zł za sztukę.

W ramach oferty większościowy akcjonariusz - AEREF V PL Investment S.à r.l. (podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management - globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi) zamierza sprzedać do 10 200 000 istniejących akcji, stanowiących do 25% kapitału zakładowego.

W przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji o nie więcej niż 4 080 000 akcji. Oznacza to, że oferta może objąć maksymalnie 14 280 000 akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego spółki. Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż istniejących akcji spółki, podano w komunikacie poświęconym prospektowi.

Harmonogram oferty przewiduje, że book-building potrwa do 5 grudnia; od 28 listopada do 5 grudnia przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidualnych; na 6 grudnia zaplanowano publikację ostatecznej ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji w ofercie i oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów; przydział akcji oferowanych planowany jest 13 grudnia, zaś oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na rynku podstawowym GPW - około 15 grudnia, wymieniono w prospekcie.

"Intencją akcjonariusza sprzedającego oraz globalnych współkoordynatorów jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10-15% akcji oferowanych. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż ostateczna liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zarząd spółki oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej zadeklarowali zamiar nabycia akcji spółki w ofercie. W szczególności:

  • Nikodem Iskra, Iwona Sroka i Przemysław Kromer zamierzają nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 0,25% kapitału zakładowego spółki;
  • Maciej Dyjas oraz Nebil Şenman, za pośrednictwem współkontrolowanej spółki Hampont, nabędą akcje stanowiące łącznie około 5% kapitału zakładowego spółki;
  • Piotr Fijołek zamierza nabyć akcje stanowiące około 0,2% do 0,25% kapitału zakładowego spółki, wskazano dalej.

"Spółka, akcjonariusz sprzedający, jak również członkowie zarządu oraz określeni członkowie rady nadzorczej w odniesieniu do akcji spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu oferty, zobowiązali się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki od daty zobowiązania do upływu okresu 360 dni (a w przypadku Hampont 540 dni) od dnia pierwszego notowania akcji spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up)" - napisano też w komunikacie.

Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego. Erste Securities Polska i Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.

"Rozpoczęcie oferty publicznej akcji Spółki to ważny krok w drodze Grupy Murapol na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Inwestorzy mają możliwość zainwestowania w spółkę będącą jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, spółkę o ciekawym modelu biznesowym i wypracowanym przez ponad 22 lata działalności specjalistycznym know-how oraz szerokim portfolio zrealizowanych inwestycji nieruchomościowych. Grupa Murapol to najbardziej zdywersyfikowany geograficznie deweloper mieszkaniowy w Polsce, posiadający duży aktywny bank ziemi oraz potencjał wzrostu, zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w rozwijającym się sektorze PRS. Skuteczny i skalowalny model działalności oraz stabilne wyniki operacyjne i finansowe przekładają się na możliwości regularnej wypłaty dywidendy. Naszym celem jest dalszy zrównoważony rozwój oraz utrzymanie silnej pozycji w branży nieruchomościowej w Polsce. Uważam, że dla inwestorów giełdowych Murapol będzie przykładem połączenia spółki wzrostowej i dywidendowej" - skomentował prezes Grupy Murapol Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

W latach 2020-2022 Grupa Murapol odnotowała wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży do ponad 1 mld zł w 2022 roku z 854,4 mln zł w 2020 roku, co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 8,5%. Skorygowana EBITDA wzrosła do 282,5 mln zł w 2022 roku ze 195,4 mln zł w 2020 roku (CAGR 20,3%), natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł do 212,9 mln zł w 2022 roku z 91,2 mln zł w 2020 roku (CAGR 52,8%), wskazano w materiale.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2023 roku łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 966,9 mln zł, co oznacza wzrost o 19,1% r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 275,9 mln zł (+12,6% r/r), a zysk netto wyniósł 189,9 mln zł (+1,2% r/r).

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast.

(ISBnews)