Zysk operacyjny wyniósł 58,08 mln zł wobec 38,8 mln zł zysku rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 69,8 mln zł i wzrósł o 18% r/r, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,53 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 155,33 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W całym 2023 r. spółka miała 185,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 166,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 724,4 mln zł w porównaniu z 608,55 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 330,4 mln zł i wzrósł o ponad 8% r/r.

"Skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wzrosły w 2023 roku o 19% i sięgnęły 724,4 mln zł. Wzrost ten wynikał z konsolidacji niemieckiej grupy softgarden (przejętej w połowie 2022 roku), a także wyższych cen projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl, silnego odbicia na rynku ukraińskim oraz systematycznie rosnącej liczby klientów korzystających z usług oferowanych w modelu SaaS w Polsce i w Niemczech" - napisano w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto wzrósł z kolei o ponad 14% do 187,7 mln zł, pomimo negatywnego wpływu aktualizacji wartości godziwej udziałów w spółce Beamery Inc., podano dalej.

"W 2023 roku Grupa Pracuj kontynuowała rozwój, osiągając bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe w wymagającym, zmiennym otoczeniu rynkowym. Serwis Pracuj.pl oferuje pracodawcom i kandydatom w Polsce nowe funkcjonalności, zapewniając bezkonkurencyjny na rynku poziom obsługi. To przekłada się na możliwość osiągania przez nas atrakcyjnego poziomu średniej ceny projektów rekrutacyjnych, co z nawiązką kompensuje mniejszą liczbę projektów zrealizowanych w 2023 roku" - skomentował prezes Przemysław Gacek, cytowany w komunikacie.

"Liczba klientów aktywnie korzystających z rozwiązań Pracuj.pl wzrosła z kolei do rekordowego poziomu ponad 59 tysięcy, co jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały. Zgodnie z naszą strategią, rośnie udział przychodów z usług oferowanych w modelu Software as a Service, generowanych przez niemiecki softgarden i polskiego eRecruitera. W tym obszarze zanotowaliśmy 25% wzrost miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR), pomimo wymagającej sytuacji rynkowej. Z satysfakcją obserwujemy także, jak radzi sobie nasz ukraiński zespół, rozwijający serwis Robota.ua, który działając w obliczu nieustających wyzwań, osiągnął kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów i wypracował zysk" - dodał prezes.

Łączne przychody Grupy Pracuj w 2023 r.

Łączne przychody Grupy Pracuj osiągnięte w 2023 roku na polskim rynku wyniosły 508,1 mln zł (wobec 508,6 mln zł w 2022 roku), natomiast zysk z działalności operacyjnej segmentu Polska wzrósł o 7,1% do 268,5 mln zł, wskazano też w materiale.

Liczba projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w 2023 roku sięgnęła 491 tys. i była o 10,8% niższa niż w 2022 roku, kiedy to obserwowano popandemiczne ożywienie na rynku rekrutacyjnym. Średnia cena projektów rekrutacyjnych sprzedanych w minionym roku wzrosła z kolei o 9,6% do 898 zł, co z nawiązką skompensowało umiarkowany spadek wolumenu. Jednocześnie, do rekordowego poziomu ponad 59 tys. wzrosła liczba aktywnych klientów serwisu Pracuj.pl.

"W 2023 roku swoją premierę miała nowa odsłona Pracuj.pl - Pracuj 3.0. Rozwój serwisu oparty jest na danych oraz wykorzystaniu rozwiązań AI, co jest wartością dodaną zarówno dla użytkowników, jak i pracodawców. Algorytmy wspierają lepsze dopasowanie ofert pracy do umiejętności kandydatów. Dziś ponad połowa aplikacji kandydatów, składana w odpowiedzi na oferty w serwisie Pracuj.pl, jest wysyłana dzięki systemowi rekomendacji sztucznej inteligencji" - wskazał dyrektor operacyjny Grupy Pracuj Rafał Nachyna.

Systematycznie rośnie również liczba pracodawców korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego przez Grupę Pracuj w modelu SaaS. Na koniec 2023 roku sięgnęła ona 1 970 firm, czyli o 8,5% więcej niż rok wcześniej, podano także w informacji.

"eRecruiter w 2023 roku podążał za trendami HR Tech SaaS i m.in. udostępnił klientom platformę HR Workflows, która umożliwia integrację wszystkich procesów HR w jednym miejscu, przez co wspiera ich automatyzację. Rozpoczęliśmy również sprzedaż modułu preboarding, poszerzając tym samym stopniowo obszar działania eRecruitera o usługi i moduły z zakresu post-hire" - powiedział dyrektor operacyjny.

Wyniki Grupy Pracuj w Niemczech

Rozwiązania onboardingowe zostały w minionym roku wdrożone także w niemieckim systemie softgarden, przejętym przez Grupę Pracuj w połowie 2022 roku. Na koniec 2023 roku z usług softgarden oferowanych w modelu SaaS aktywnie korzystało 1 630 firm, co oznacza przyrost o 13% w ciągu ostatniego roku.

"Przychody Grupy Pracuj z rynku niemieckiego w 2023 roku wyniosły 174,6 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej przekroczył 6 mln zł. W 2022 roku było to odpowiednio: 74 mln zł i 2,5 mln zł, przy czym dane te dotyczą jedynie drugiej połowy roku (Grupa Pracuj konsoliduje wyniki softgarden, począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku). Niemcy są obecnie drugim największym rynkiem działalności Grupy Pracuj pod względem osiąganych przychodów" - czytamy w komunikacie.

Wyniki Grupy Pracuj w Ukrainie

Przychody Grupy Pracuj z rynku ukraińskiego w 2023 roku wyniosły 41,7 mln zł i były o 60,8% wyższe niż rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej segmentu Ukraina sięgnął natomiast 7,2 mln zł (wobec 7 mln zł straty w 2022 roku).

"Pomimo działalności w bardzo trudnych warunkach, zespół Robota.ua umocnił pozycję rynkową serwisu, który w minionym roku został największym serwisem rekrutacyjnym w Ukrainie pod względem liczby publikowanych ogłoszeń o pracę. W 2023 roku segment ukraiński poprawił przychody o ponad 60% i wygenerował solidny zysk na poziomie operacyjnym" - ocenił Nachyna.

Łączna liczba ofert pracy opublikowanych w ukraińskim serwisie Robota.ua w 2023 roku wyniosła 984 tys. (+77,2% r/r), z czego 497 tys. stanowiły płatne projekty rekrutacyjne (+69% r/r).

Wypracowana przez Grupę Pracuj skorygowana EBITDA w 2023 roku wyniosła 330,4 mln zł, co oznacza wzrost o 8,2% w porównaniu z 2022 rokiem. Marża skorygowana EBITDA wyniosła tym samym 45,6%, co jest zgodne z długoterminowym celem Grupy Pracuj zakładającym utrzymanie marży EBITDA na poziomie powyżej 40%, wskazano też w materiale.

Skonsolidowany zysk netto wzrósł z kolei w 2023 roku o 14,1%, do 187,7 mln zł. Negatywny wpływ na raportowany wynik miała aktualizacja wartości godziwej należących do Grupy Pracuj udziałów w spółce Beamery Inc. w kwocie 23,9 mln zł. Było to zdarzenie o charakterze jednorazowym i niegotówkowym, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 172,87 mln zł wobec 164,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną działająca w branży HR w Europie. Najważniejsze marki należące do Grupy to: Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - internetowy serwis rekrutacyjny działający na rynku ukraińskim, eRecruiter - polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych oferowany w modelu SaaS oraz softgarden - działający w obszarze systemów wspierających procesy rekrutacji (Talent Acquisition Suite) w Niemczech, obecny również na innych rynkach europejskich. Od grudnia 2021 r. spółka notowana jest na rynku głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)