"Podtrzymujemy tę sumę, ten guidance dotyczący dywidendy i wypłaty w kwocie nie mniejszej niż 50% zysku netto. Decyzje będziemy podejmowali w ciągu najbliższego miesiąca, przygotowując się do walnego zgromadzenia akcjonariuszy" - powiedział Fiedorowicz podczas konferencji prasowej.

W całym 2023 r. spółka miała 185,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 166,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 724,4 mln zł w porównaniu z 608,55 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 330,4 mln zł i wzrósł o ponad 8% r/r.

W 2023 r. akcjonariusze Grupy Pracuj zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 102,4 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, tj. wypłatę 1,5 zł na akcję.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną działająca w branży HR w Europie. Najważniejsze marki należące do Grupy to: Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - internetowy serwis rekrutacyjny działający na rynku ukraińskim, eRecruiter - polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych oferowany w modelu SaaS oraz softgarden - działający w obszarze systemów wspierających procesy rekrutacji (Talent Acquisition Suite) w Niemczech, obecny również na innych rynkach europejskich. Od grudnia 2021 r. spółka notowana jest na rynku głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Reklama

(ISBnews)