"Jesteśmy od 10 lat spółką dywidendową, a w tym roku to ma być 0,75 zł na akcję. Liczymy, że 2024 rok nie będzie gorszy i staramy się tę politykę dywidendową utrzymać, żeby było nie gorzej, ale lepiej. Spółka deklaruje wypłaty dywidendy i ten kierunek w naszej strategii jest zachowany. Planujemy też wypłatę dywidendy w 2024 r." - powiedział dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju Marcin Zieliński podczas wideokonferencji.

"Jako zarząd prowadzę ostrożną politykę dywidendową i zaproponowałem walnemu 0,75 zł na akcję i mam nadzieję, że następny rok będzie lepszy, a celem zarządu jest, aby dywidenda miała tendencję rosnącą i pozwalała rozwijać się firmie dynamicznie" - dodał prezes Zenon Daniłowski.

Spółka podała wcześniej, że zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy za 2023 rok w wysokości 0,75 zł na akcję, a wysokość rekomendowanej dywidendy na akcję będzie najwyższa w historii spółki. Dywidendą objętych będzie 11 040 071 akcji. Formalny wniosek zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 zostanie skierowany do walnego zgromadzenia w oparciu o ostateczne wyniki finansowe zawarte w rocznym jednostkowym raporcie finansowym, którego publikację zaplanowano na 23 kwietnia.

Makarony Polskie są jednym z największych producentów makaronów w Polsce. Posiadają zakłady produkcyjne makaronów w Rzeszowie, Częstochowie i Korpelach oraz jeden zakład produkcji dań gotowych w Stoczku Łukowskim. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Reklama

(ISBnews)