Zysk EBITDA wyniósł 57,8 mln zł wobec 42,4 mln zł w roku 2022 (+36,3%).

"Osiągnięte wyniki wynikają z kilku czynników. Portfolio produktowe Grupy jest szerokie i zdywersyfikowane. Dodatkowo w połowie roku nastąpiła formalna inkorporacja spółki zależnej SAS Sp. z o.o., co ujawniło jeszcze bardziej efekty synergii. Spółka generowała też sprzedaż powyżej zakładanych planów w segmencie dań gotowych oraz makaronów w systemach in-out. Pozostałe segmenty produktowe również cechowały się większą dynamiką sprzedaży r/r. W ramach programu zwiększania efektywności operacyjnej spółka realizowała inicjatywy w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania poprzez wdrożenie systemów cyfrowych w planowanie i rozliczanie produkcji i wykorzystanie parku maszynowego" - czytamy w komunikacie.

Zarząd widzi w 2024 roku zagrożenia wynikające z narastającej presji cenowej i tzw. wojny handlowej na marże, co może wpłynąć na sytuację producentów. Spółka będzie kontynuowała wewnętrzne działania zwiększające efektywność kosztową. Główny nacisk będzie ukierunkowany na procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji, poprzez realizacje projektów inwestycyjnych zarówno w obszarze makaronów, jak i dań gotowych, podkreślono.

Reklama

Celem spółki jest wzmocnienie swojej pozycji we wszystkich obszarach działalności Grupy poprzez wzrost organiczny, jak również potencjalne możliwe projekty akwizycyjne, wskazano także.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną podane 23 kwietnia.

Makarony Polskie są jednym z największych producentów makaronów w Polsce. Posiadają zakłady produkcyjne w Rzeszowie i Częstochowie. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)