Zysk operacyjny wyniósł 4,93 mln zł wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 29,66 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 20,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 5,63 mln zł wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Reklama

(ISBnews)