Spółka podała także, że pozostałą kwotę w wysokości 16 398,01 mln zł zarząd Orlenu chce przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje ustalić 20 września 2024 roku jako dzień dywidendy oraz 20 grudnia 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)