Zysk operacyjny wyniósł 65,58 mln zł wobec 45,53 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 91,3 mln zł wobec 67,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,2 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 103,3 mln zł rok wcześniej.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego spółki za I kwartał 2024 roku, tj. do 9 maja 2024 roku, podano w komunikacie.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Reklama

(ISBnews)