Od czego zależą kursy walut?

Kursy walut są uzależnione przede wszystkim od relacji między podażą a popytem. Jeżeli zapotrzebowanie na daną walutę jest większe niż jej dostępność na rynku – popyt przewyższa podaż – to jej kurs wzrasta i odwrotnie. Czynników kształtujących podaż i popyt na dane waluty, a tym samym ich notowania, jest wiele, a najważniejsze z nich to:

Reklama
  • stopy procentowe: ich wzrost (lub jego zapowiedź) zwiększa atrakcyjność danej waluty – inwestorzy chętniej ją kupują, co sprawia, że popyt na nią rośnie, a jej podaż spada. Analogiczna sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy stopy procentowe zostają obniżone – wówczas zapotrzebowanie na daną walutę jest mniejsze niż jej ilość na rynku, przez co wartość waluty obniża się;
  • poziom inflacji: wysoka inflacja przekłada się najczęściej na podwyższenie stóp procentowych, co zwiększa wartość danej waluty. Jeżeli jednak zjawisko ma charakter długotrwały, to doprowadza do zmniejszenia siły nabywczej waluty. Przyczyniając się do wzrostu ceny towarów i usług eksportowanych w danej walucie, wysoka inflacja zmniejsza zainteresowanie importerów, a tym samym – liczbę transakcji handlowych w tejże walucie. W takiej sytuacji popyt na wspomnianą walutę spada, a jej kurs jest słabszy niż notowania walut głównych partnerów handlowych;
  • wzrost gospodarczy: może wpływać na notowania waluty krajowej dwojako. Początkowo zwiększa jej notowania – wyższe PKB w USA sprawia, że dolar staje się atrakcyjniejszy dla zagranicznych inwestorów. Wzrost gospodarczy wpływa też na polepszenie bilansu handlowego, zwiększając eksport towarów i usług ze Stanów Zjednoczonych. O ile jednak początkowo zjawisko to wpływa pozytywnie na notowania USD, stymulując popyt na tę walutę, o tyle w dłużej perspektywie może doprowadzić do deprecjacji dolara – większa aktywność importerów sprawia bowiem, że jego podaż na globalnym rynku rośnie, a w konsekwencji kurs spada;
  • wydarzenia polityczne i społeczne: doniesienia o niekorzystnej sytuacji w danym kraju sprawiają, że zainteresowanie inwestowaniem w jego walutę maleje. Tym samym waluta taka traci na wartości, a jej kurs spada.

Kurs walut w Polsce - czy się różni od innych państw?

Światowe kantory ustalają kursy na podstawie notowań z FOREX – międzynarodowego rynku walutowego. Podstawowym oprogramowaniem jest tu Thompson Reuters Eikon, które umożliwia śledzenie zmian na rynku walut z minimalnym opóźnieniem. Pozwala także dostrzec nawet najmniejsze wahania w kursach.

Wyceną walut w Polsce zajmuje się Narodowy Bank Polski. Kursy walut, które podaje mają – w przeciwieństwie do danych z FOREX – charakter statystyczny. Przed publikacją notowań NBP kolejno:

  • kontaktuje się z dziesięcioma wytypowanymi bankami, by uzyskać informację o kursach kupna i sprzedaży dla euro oraz dolara amerykańskiego.
  • po odrzuceniu dwóch skrajnych wycen każdego z banków NBP wylicza średnią arytmetyczną z pozostałych 32 notowań (16 dla USD i 16 EUR). Uśrednione kursy kupna walut zostają następnie pomniejszone o 1%, a kursy ich sprzedaży zwiększony o 1%.

Kursy mniej popularnych walut (np. CHF, GBP, AUD, SEK, CAD, CZK, RUB, HUF) wyznacza się na podstawie danych agencji informacyjnych takich jak Reuters, Telerate i Bloomberg. W ich przypadku NBP także wprowadza korekty, dodając lub odejmując 1% od uzyskanego średniego kursu.

Ze względu na skomplikowany proces wyznaczania kursów walut NBP publikuje swoje notowania dopiero następnego dnia. Sprawia to, że dane są mniej aktualne niż notowania z FOREX i nie pozwalają uchwycić wszystkich wahań na rynku.

Sprawdź aktualne kursy walut

Aktualne kursy walut NBP można sprawdzić codziennie o 11:00 na stronie internetowej banku centralnego oraz na Forsal.pl w zakładce "kursy walut NBP".

Notowania walut na rynku FOREX znajdziesz TUTAJ.

We wtorek rano (16.03) złoty pozostaje stabilny do koszyka głównych walut, po wczorajszym lekkim osłabieniu. Inwestorzy czekają na nowe impulsy. Na kolejne dane z polskiej gospodarki i popołudniowe dane z USA, ale przede wszystkim na jutrzejsze wyniki posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

O godzinie 09:21 na rynku walutowym za euro płacono 4,5905 zł, czyli tyle samo co w poniedziałek na koniec dnia. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku dolara i szwajcarskiego franka. Kursy tych walut kształtowały się odpowiednio na poziomach 3,85 zł i 4,1490 zł.

Wyjątkiem była jedynie para GBP/PLN, której kurs po tygodniowej konsolidacji, spadał o 2,4 gr do 5,3250 zł. Impulsem do spadku było osłabienie funta wobec większości walut.

"Niewielkie zmiany na rynku walutowym wpisują się w atmosferę wyczekiwania na rynkach finansowych. Inwestorzy czekają na publikowane dziś po południu amerykańskie dane o sprzedaży detalicznej (prognoza: -0,5 proc. M/M) i produkcji przemysłowej (prognoza: 0,3 proc. M/M) za miesiąc luty, czy lokalnie na publikowane przez Narodowy Bank Polski (NBP) o godzinie 14:00 dane o inflacji bazowej w Polsce za miesiąc styczeń i luty. Przede wszystkim jednak rynki czekają na wyniki kończącego się w środę posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Zmiana stóp procentowych i innych parametrów polityki monetarnej nie jest wprawdzie oczekiwana, ale już najnowsze projekcje danych makro i zmian stóp procentowych, podobnie jak to co na konferencji prasowej po posiedzeniu powie szef Fed Jerome Powell, będą miały realny wpływ na nastroje na rynkach. W tym przede wszystkim na zachowanie rynku długu, gdzie od kilkunastu tygodni mocno rosną rentowności obligacji, tworząc silną presję na inne rynki" - komentuje Marcin Kiepas, analityk Tickmill.

Podsumowanie

Poziom inflacji, stóp procentowych czy sytuacja polityczna na świecie to tylko niektóre z czynników kształtujących popyt i podaż na dane waluty, a tym samym ich notowania. Zmiany w kursach można analizować za pośrednictwem notowań FOREX czy NBP. Nie da się jednak przewidzieć ich ze stuprocentową