Około godziny 17.20 euro wyceniane jest na 4,666, czyli o 0,12 proc. więcej w stosunku do zamknięcia z dnia poprzedniego. Na początku dnia za euro płacono 4,678 zł, a przed podaniem decyzji RPP było to 4,664.

Z kolei wobec amerykańskiego dolara złoty przez cały dzień się umacniał. Około godziny 17.20 dolar był wyceniany na 4,40 zł po zniżce o 0,68 proc.

Spośród głównych walut jedynie frank szwajcarski zanotował wzrost w stosunku do polskiej waluty. Około godziny 17.20 był wyceniany na 4,74 zł po wzroście o 0,12 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w środę zakończyła swoje dwudniowe posiedzenie. RPP zdecydowała się nie zmieniać stóp procentowych NBP. Tym samym główna stopa procentowa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 proc., a stopa depozytowa nadal wynosi 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli to nadal 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc. Decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.(PAP)