statystyki

Finanse

Produkt strukturyzowany

wróć do działu: Finanse »

Produkt strukturyzowany (ang. ETP - exchange traded product) – jest to instrument finansowy emitowany przez instytucje finansowe (np. banki lub domy maklerskie). Cena produktów strukturyzowanych zależna jest od wartości instrumentu bazowego, czyli wskaźnika rynkowego.

Instrumentami bazowymi produktów strukturyzowanych są:

  • Indeksy giełdowe,
  • Kursy akcji,
  • Ceny surowców (np. ropy naftowej, złota, srebra, gazu ziemnego),
  • Ceny produktów rolnych (np. pszenicy, kukurydzy, kawy),
  • Koszyki instrumentów (np. akcji, surowców, indeksów giełdowych),
  • Kursy walut,
  • Stopy procentowe.

Produkty strukturyzowane notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Każdy ETP posiada prospekt emisyjny.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty