statystyki

Inne

Rewaluacja

wróć do działu: Inne »

Rewaluacja (ang. Revaluation) – jest to urzędowe zwiększenie parytetu określonej waluty, bądź jej kursu centralnego przez uprawnione do tego władze, czyli wzrost oficjalnej ceny waluty krajowej w stosunku do waluty zagranicznej pod wpływem interwencji władzy monetarnej.

Rewaluacja odnosi się jedynie do systemu stałego kursu walutowego, gdzie kurs waluty ustalony jest i zmieniany jedynie przez rząd w zależności od sytuacji na rynku międzynarodowym i od stanu jego rezerw dewizowych.

Rewaluacja może być przyczyną pogorszenia się konkurencyjności danego kraju. Objawia się to wzrostem cen na towary krajowe sprzedawane za granicą (w przeliczeniu na waluty obce) i obniżką cen towarów zagranicznych dla nabywcy krajowego.

Sytuacja taka może wywołać spadek eksportu i wzrost importu towarów.

Zasadniczą przyczyną przeprowadzania rewaluacji waluty jest na ogół konieczność podjęcia polityki anty-inflacyjnej lub wyeliminowanie nadwyżki bilansu handlowego.

Odpowiednikiem rewaluacji (w warunkach płynnego kursu walutowego) jest aprecjacja.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty