statystyki

Inne

Ubezpieczenia obowiązkowe

wróć do działu: Inne »

Ubezpieczenia obowiązkowe – według ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty