Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 883 mln euro wobec 979 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 95,9 mld zł, co oznacza wzrost o 10 mld zł, tj. o 11,7% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Wartość importu towarów w porównaniu do lutego 2020 r. wzrosła o 9,4 mld zł, tj. o 11,4% i osiągnęła poziom 91,9 mld zł. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu przede wszystkim baterii samochodowych, katalizatorów, odzieży, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych i konsoli do gier wideo" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Natomiast największy wpływ na dynamikę importu miał wzrost wartości przywiezionych z zagranicy części odbiorników telewizyjnych, produktów rafinerii ropy naftowej, odzieży urządzeń łączności bezprzewodowej, szczepionek i preparatów diagnostycznych. W lutym 2021 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 4 mld zł, podał NBP.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu z lutym 2020 r. zmniejszyły się o 0,7 mld zł, tj. o 3%. Wartość rozchodów wyniosła 12 mld zł i była niższa o 0,8 mld zł, tj. o 5,9%, podano również.