Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -25,1 i był o 0,2 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego

miesiąca.

GUS podaje, że spośród składowych wskaźnika, niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Wartości wyższe osiągnęły oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

W porównaniu do stycznia 2020 roku obecna wartość BWUK jest niższa o 28,8 pkt proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,5 pkt proc. w stosunku

do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -22,7.

Wg GUS na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W styczniu WWUK osiągnął wartość o 22,1 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2020 roku.