Według danych ZUS, jakie udostępnił PAP rzecznik regionalny ubezpieczyciela w Opolu, na koniec kwietnia tego roku liczba ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce wyniosła 780,5 tys. Było to o 110,3 tys. więcej niż w lutym 2020 r. i o 14,5 tys. więcej niż w marcu 2021 r. Cudzoziemcy nie tylko coraz chętniej są zatrudniani przez rodzimych pracodawców ale z każdym rokiem odważniej podejmują decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej na własną rękę.

"Na Opolszczyźnie nie notowaliśmy dotąd takiej liczby osób z innym paszportem niż polski, które byłyby przedsiębiorcami i ten fakt miałby odzwierciedlenie w zgłoszeniach do ZUS. Obecnie to 383 osób. Dla porównania, rok wcześniej o tej porze było to 347 osób, a wiosną 2019 roku w regionie rejestrowaliśmy 313 obcokrajowców, którzy zgłosili się do ubezpieczeń jako przedsiębiorcy" - wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Jak zaznacza ZUS, okres pandemii nie był przeszkodą w zakładaniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców.

"Wzrost obserwujemy od kilku lat. W kwietniu 2019 roku liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej sięgała 18,5 tysięcy. Wiosną 2020 roku na taki krok zdecydowało się niemal 20 tysięcy osób. Obecnie w skali kraju działalność gospodarczą na własny rachunek prowadzi 22,3 tysiące cudzoziemców. W dwa lata przybyło niemal 4 tysiące przedsiębiorców, którzy podają inne obywatelstwo niż polskie" - powiedział Szczurek.

Reklama

Największą liczbę przedsiębiorców - cudzoziemców w województwie opolskim stanowią obywatele Ukrainy. Z grupy 383 przedsiębiorców, 157 to obywatele tego kraju. Stanowią więc 41 proc. wszystkich obcokrajowców prowadzących firmy. Do opolskiego ZUS składki odprowadzają obywatele 21 państw. Między innymi z Bułgarii – 39 osób, Niemiec – 26, Turcji – 16, Wietnamu – 14 i Włoch – 11.

Według danych ZUS, na ponad 780 tys. cudzoziemców, za których pracodawcy opłacają obecnie składki w ZUS, zdecydowaną większość stanowią właścicieli paszportów ukraińskich, bo to przeszło 574 tys. osób. Ukraińcy przodują także, gdy idzie o podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

Na 22,3 tys. obcokrajowców, którzy w kwietniu zgłosili w ZUS samozatrudnienie lub są pracodawcami dla innych, aż 6268 to obywatele Ukrainy. Stanowią zatem 28 proc. ogółu cudzoziemskich biznesmenów. W lutym 2021 roku Ukraińców-przedsiębiorców było 5916 (wówczas stanowili 27,4 proc. ogółu cudzoziemskich biznesmenów). Dla porównania, w lutym 2019 r. Ukraińców opłacających składki w ZUS z racji pozarolniczej działalności gospodarczej było 4786, co stanowiło 24,6 proc. wszystkich cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce.

Drugą w kolejności grupą są obywatele Białorusi. Obecnie w skali kraju zgłosiło działalność gospodarczą w ZUS 2133 Białorusinów. Kolejne miejsca zajmują Wietnamczycy – 1109, Bułgarzy – 889, Niemcy – 878, Włosi – 778, Rosjanie – 773, Turcy – 465. Wśród przedsiębiorców są także obywatele Francji – 430, Rumunii – 392 czy Litwy – 281. Dane ZUS z tej wiosny mówią o przedstawicielach co najmniej 117 państw, którzy dokładają się do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako właściciele firm lub osoby samozatrudnione.