Linia swapowa będzie obowiązywać do 15 stycznia 2023 r., o ile nie zostanie przedłużona. Maksymalny termin każdej transakcji to trzy miesiące.

Możliwość pozyskania płynnych środków w euro z EBC będzie wzmacniać stabilność polskiego systemu finansowego i zapewniać dodatkowy bufor bezpieczeństwa w razie pojawienia się zaburzeń na międzynarodowych rynkach - poinformował NBP.

Polski bank centralny zaznaczył, że posiada wysoki poziom rezerw walutowych, a oficjalne aktywa rezerwowe na koniec lutego 2022 r. wynosiły ponad 143 mld euro, to jest ponad 160 mld dol.

Jak dodano, zawarcie linii swapowej z EBC uzgodniono ze względu na niepewność dotyczącą rozwoju sytuacji geopolitycznej oraz związaną z tym zmienność na międzynarodowych rynkach finansowych, a także w celu zwiększenia możliwości wykorzystania płynnych środków w walutach obcych - podkreślił NBP.

Reklama