„Jako Polska jesteśmy zainteresowani utrzymaniem zaangażowania EBI w Polsce, a ja widzę możliwość zwiększenia tego zaangażowania, jeśli idzie o transformację energetyczną i infrastrukturę komunikacyjną. Tutaj rola EBI jest nie do przecenienia” - powiedziała w piątek na konferencji prasowej poświęconej wynikom grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dodała, że ogromnie ważne jest także wsparcie EBI dla samorządów oraz małych i średnich firm.

„Chciałabym powtórzenia tego ogromnego sukcesu, jakim była implementacja planu Junkcera w Polsce. Chciałabym, aby ten sukces dotyczył nowego programu, jakim jest investEU” – dodała Rzeczkowska.

W 2022 roku finansowanie ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Polski wyniosło 5,45 mld euro.

Reklama

„Naszą ambicją jest, aby finansowanie dla Polski utrzymać na dotychczasowym poziomie, a więc 5,45 mld euro jak w 2022 r., a mam nadzieję, że będzie większe” – powiedziała w piątek na konferencji prasowej wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska.

Wśród priorytetów EBI na 2023 r. w Polsce wymieniła transformację energetyczną i wsparcie nie tylko firm w tej transformacji w ramach programu RePowerEU.

„Widzimy, że konieczny jest pakiet, który będzie finansował specjalne programy z zakresu innowacyjnych źródeł energii i skalowania technologii. Obecnie wiele technologii z zakresu energetyki jest znane, ale problemem jest cena tych technologii i cena energii, jaka powstaje w tych źródłach. Chcielibyśmy, aby energia z tych źródeł była tańsza i bardziej dostępna” – powiedziała Czerwińska.

W ramach finansowania transformacji energetycznej EBI w 2023 r. podpisał umowę z PGE o wartości 1,4 mld zł. Wśród innych priorytetów wiceszefowa banku wymieniła wspieranie zrównoważonego rozwoju miast oraz zrównoważonego, zielonego transportu i wsparcie małych i średnich firm.

Jak powiedziała wiceprezes EBI, w 2022 r. ten bank udzielił finansowania na ponad 72 mld euro, z czego 65 mld euro to środki samego banku, a ponad 9 mld euro to aktywność inwestycyjna Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. 62,9 mld euro trafiło do partnerów na terenie Unii Europejskiej a 9,52 mld euro zostało zainwestowanych w innych krajach.

„W ubiegłym roku koncentrowaliśmy swoje wysiłki na pomocy Ukrainie, w tym na wsparciu płynnościowym dla rządu Ukrainy, co było bardzo ważne, gdy wybuchła wojna. EBI wypłacił 1,72 mld euro pomocy Ukrainie” – oświadczyła Czerwińska.

Zaznaczyła, że rok 2022 był szczególnie trudny, ponieważ wojna, wysokie ceny energii i inflacja doprowadziły do spadku nastrojów wśród przedsiębiorców, a także do obniżenia planów inwestycyjnych.

„Widzimy, że nastroje inwestycyjne siadły, decyzje o inwestycjach były wstrzymywane, a także wysoka inflacja – nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej i generalnie na świecie – sprawiła, że nasi klienci zaczęli zwracać się do banku o podwyższenie limitów finansowania, bo rosną ich koszty, co jest widoczne zwłaszcza w projektach infrastrukturalnych” – powiedziała wiceprezes EBI.

Zastrzegła, że bank nie opracowuje prognoz makroekonomicznych i może bazować jedynie na badaniach nastrojów inwestycyjnych, jakie EBI prowadzi wśród 13 tys. firm.

„Te badania pokazują delikatną poprawę tych nastrojów, że poziomy przychodów, sprzedaży i rentowności zaczęły się odbudowywać w IV kw. 2022 r. Ten optymizm trochę powraca, ale nie powiedziałabym, że wyszliśmy na prostą. Widzimy dużą ostrożność firm, wzrosły koszty finansowania, widać obecnie zacieśnienie polityki sektora bankowego. Małe i średnie firmy informują, że pojawiają się trudności z dostępem do kapitału” – powiedziała Teresa Czerwińska.

autor: Marek Siudaj