Całkowita porażka – tak o propozycjach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w kryteriach dochodowych pisze organizacja działająca na rzecz walki z ubóstwem EAPN (European Anti Poverty Network).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej co trzy lata przypada termin ustawowej weryfikacji kryteriów dochodowych kwalifikujących do pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych. Przepisy co prawda pozwalają dokonywać jej częściej, bo co rok, ale nie były używane. Mimo rekordowej inflacji w latach 2021–2023 ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 r. W tym czasie realna wartość świadczeń oraz progów dochodowych uległy zmniejszeniu. W 2024 r. ma mieć miejsce pierwsza od trzech lat zmiana kryteriów.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ

Reklama