Pytany o alternatywną wersję rozwoju Polski bez członkostwa we Wspólnocie, Buzek ocenia, że Polska nie byłaby w stanie pójść ścieżką Szwajcarii, Norwegii czy Islandii, które pozostają poza Unią.

Zdaniem byłego premiera, 20 lat w UE przysłużyło się polskiej gospodarce w większym stopniu niż okres 1989-2004, czyli 15 lat po transformacji ustrojowej. Jednocześnie Buzek przewiduje, że jesteśmy w stanie utrzymać tempo rozwoju gospodarczego przez kolejne 20 lat i wykonać „drugi taki skok”.

Więcej w materiale wideo.

Reklama