Kolejna obniżka wskaźnika

Od 2019 roku wskaźnik oczekiwanej długości życia obniżał się z każdym kolejnym rokiem. W całej Wspólnocie w 2019 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wyniosła 81,3 lat. W 2020 r. spadła do 80,4 (-0,9 lat), a w 2021 r. obniżyła się o kolejne 0,3 lat w porównaniu z 2020 r. - do 80,1 lat. Spadki to najprawdopodobniej wynik nagłego wzrostu umieralności z powodu pandemii COVID-19.

W 2021 r. oczekiwana długość życia kobiet była na poziomie 82,9 lat i była nadal wyższa niż mężczyzn, którzy według szacunków z 2021 r. będą żyć 77,2 lat, przy czym obie grupy odnotowały dalsze ciągłe spadki w latach 2019–2021. W porównaniu z 2020 r. oczekiwana długość życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, zmniejszyła się o 0,3 roku.

W dłuższej perspektywie czasowej tendencja jest jednak wzrostowa. Między 2002 r. (pierwszy rok, dla którego dane dotyczące oczekiwanej długości życia stały się dostępne dla wszystkich członków UE), a 2021 r., oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w UE wzrosła o 2,5 roku - z 77,6 do 80,1 lat. W przypadku kobiet wzrost wyniósł 2,0 lat, a w przypadku mężczyzn 2,9 lat.

Reklama

Na poziomie krajowym najwyższą oczekiwaną długość życia w chwili urodzenia odnotowano w Hiszpanii (83,3 lat), Szwecji (83,1 lat), Luksemburgu i we Włoszech (w obu przypadkach 82,7 lat). Na drugim krańcu zestawienia z najniższą oczekiwaną długością życia znalazły się Bułgaria (71,4 lat), Rumunia (72,8 lat ) i Łotwa (73,1 lat).

Polacy pożyją krócej niż przeciętny Europejczyk

Oczekuje się że Polacy będą żyli krócej od przeciętnego Europejczyka. Nad Wisłą oczekiwana długość życia oszacowana została na poziomie 75,5 lat, co plasuje nas na siódmej pozycji od końca. Oczekiwaną długość życia kobiet w Polsce oszacowano na 79,6 lat, a mężczyzn na 71,6 lat.

W 2021 r. regiony UE o najwyższej oczekiwanej długości życia w chwili urodzenia znajdowały się w Hiszpanii, we Włoszech i we Francji.

W jakich regionach żyje się najdłużej?

Regionem UE o najwyższej oczekiwanej długości życia w chwili urodzenia był Madryt (85,4 lat), następnie Nawarra (84,8 lat) i fiński region Wysp Alandzkich (84,6 lat). Kolejne były Kastylia i León oraz Autonomiczna Prowincja Trydent z odpowiednio 84,3 i 84,2 lat, a następnie Sztokholm (84,1 lat) z trzema kolejnymi regionami Hiszpanii: Kantabrią i Krajem Basków (oba 84,0 lata) oraz Galicją (83,9 lat). W pierwszej dziesiątce znalazły się również Île-de-France i Rhône-Alpes we Francji oraz Autonomiczna Prowincja Bolzano we Włoszech, wszystkie z 83,8 latami.

Bułgaria na dole zestawienia

Z drugiej strony wszystkie regiony UE o najniższej oczekiwanej długości życia w chwili urodzenia znajdowały się w Bułgarii: północno-zachodni (69,7), północno-środkowy (70,4), południowo-wschodni (71,0) i północno-wschodni (71,2). Kolejne regiony to Majotta (71,5) we Francji, północno-wschodni (72,0) i południowo-wschodni (72,1) w Rumunii, północne Węgry (72,1) oraz bułgarskie regiony południowo-zachodni (72,1) i południowo-środkowy (72,2).

Szacunki Eurostatu pokazują, że w Polsce najdłużej mają żyć mieszkańcy Małopolski (77,1) i regionu warszawskiego stołecznego (76,8), a najkrócej mieszkańcy obszaru mazowieckiego regionalnego (74,4) i woj. lubuskiego (74,5).