ONS przewiduje, że populacja Wielkiej Brytanii, która w połowie 2021 r. szacowana była na 67 milionów, przekroczy poziom 70 mln w połowie 2026 r., czyli szybciej niż prognozowano rok temu, a jak zaznaczono, przyspieszenie tej daty jest głównie efektem imigracji.

Między połową 2021 r. a połową 2036 r. urodzi się 10,8 mln osób

Zgodnie z obecną prognozą, w ciągu 15 lat między połową 2021 r. a połową 2036 r. urodzi się 10,8 mln osób, a umrze 10,3 mln, a ponadto 13,7 mln osób przeprowadzi się do Wielkiej Brytanii w celu długoterminowego pobytu, zaś 7,6 mln z niej wyjedzie. To oznacza, że z przewidywanego wzrostu populacji o 6,6 mln, tylko 8,2 proc. będzie efektem naturalnego wzrostu liczby ludności, a 91,8 proc. - efektem imigracji.

Reklama

ONS prognozuje również, że w omawianym okresie liczba mieszkańców kraju powyżej 85. roku życia zwiększy się o milion - z 1,6 mln do 2,6 mln - a ich odsetek w całej populacji - z 2,5 proc. do 3,5 proc.

Przewidywany wzrost populacji w okresie między połową 2021 a połową 2036 r. jest wyższy w liczbach bezwzględnych niż miał miejsce w ciągu poprzednich 15 lat (od połowy 2006 do połowy 2021 r.), gdy ludność zwiększyła się o 6,1 mln, ale w ujęciu procentowym będzie nieznacznie wolniejszy, bo w poprzednich 15 latach zanotowano wzrost o 10,2 proc.

W roku 2022 do Wielkiej Brytanii przyjechało o 745 tys. osób więcej niż z niej wyjechało

Przedstawione przez ONS szacunki opierają się na założeniu, że od 2028 roku roczne saldo migracji będzie wynosić 315 tys., czyli że będzie ponad dwa razy mniejsze niż jest obecnie.

W roku 2022 do Wielkiej Brytanii przyjechało z zamiarem długoterminowego pobytu o 745 tys. osób więcej niż z niej wyjechało, co było najwyższym dodatnim saldem migracji od zakończenia II wojny światowej.

Ograniczenie imigracji będzie jednym z głównych tematów w kampanii przed tegorocznymi wyborami do Izby Gmin. Rządząca od prawie 14 lat Partia Konserwatywna przed każdymi wyborami obiecuje zmniejszyć napływ imigrantów, ale jak pokazują statystyki, nie idą za tym żadne konkrety. Odnosząc się do przedstawionych przez ONS prognoz, rzecznik premiera Rishiego Sunaka powiedział, że legalna imigracja jest zbyt wysoka i jej poziom musi zostać szybko obniżony.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński