W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Celem planowanych działań jest m.in. "sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych".

W ramach komponentu "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" będzie przeznaczone 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro). W sumie na ochronę zdrowia ma być przeznaczonych 12,6 proc. całego KPO.

Z części grantowej środki przeznaczone będą na zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych; stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej oraz na wzmocnienie zaplecza naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Z kolei środki z części pożyczkowej będą przeznaczone na zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym oraz na stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych.