"Jest bardzo prawdopodobne, że odczyt inflacji za kwiecień będzie na poziomie 4% - realna stopa w Polsce zbliża się do -4%, do jednego z najniższych poziomów na świecie" - powiedział Hardt podczas III Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów" nt. "Zadłużenie finansów publicznych i budżetu państwa a potrzeby i realizacja zasady partnerstwa społecznego" zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi.

Podczas debaty wskazał również, że inflacja to "pewien specyficzny podatek".

"Szczególnie w Polsce nierówności inflacyjne są szczególnie wysokie, gospodarstwa relatywnie uboższe stykają się z wyższą inflacją niż gospodarstwa relatywnie bardziej zamożne. W Polsce problem jest o tyle poważniejszy niż w wielu innych krajach, że system podatku dochodowego od osób fizycznych wybitnie progresywny również nie jest. Inflacja jako podatek jest dosyć bolesnym podatkiem, szczególnie dla najmniej zarabiających. Nierówności inflacyjne ze względu na strukturę konsumpcji i znaczący udział transferów społecznych w dochodzie rozporządzalnym - te nierówności inflacyjne relatywnie w Polsce są niemal najwyższe w Europie" - powiedział członek RPP.

Dodał również, że osłabienie kursu waluty, np. złotego jest również proinflacyjne.

"Ostrożnie z kursem walutowym. Osłabienie waluty, np. polskiego złotego silnie wspierało eksporterów, ale tego świata już nie ma, również w Polsce - bo polskie firmy funkcjonują w 'global value chains'. Polski eksport jest bardzo silnie importochłonny" - podkreślił Hardt.

Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP inflacja konsumencka wyniesie 3,1% w 2021 r., po czym spowolni do 2,8% r/r w 2022 r. i wyniesie 3,2% w 2022 r. (wobec 3,4% w ub.r.).

W marcu br. inflacja konsumencka wyniosła - według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 3,2% w ujęciu rocznym. Ekonomiści bankowi spodziewają się, że w kolejnych miesiącach br. obserwowana będzie podwyższona inflacja - powyżej 3% r/r - a ożywienie gospodarcze może wywindować ten wskaźnik w kierunku 4% r/r w II połowie 2021 roku.