Inflacja HICP w Polsce wyniosła 15,9 proc. r/r w styczniu 2023 r. wobec 15,3 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał Eurostat. Wskaźnik dla strefy euro wyniósł 8,6 proc.

Inflacja w Polsce

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 15,9% r/r w styczniu 2023 r. wobec 15,3% r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 2%.

Strefa euro

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 8,6% r/r w styczniu 2023 r. wobec 9,2% inflacji r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 8,5% r/r.

W całej UE inflacja wyniosła w styczniu 10% r/r wobec 10,4% miesiąc wcześniej