Według resortu rozwoju i technologii "Polska to świetne miejsce do inwestowania", co potwierdzają statystyki dotyczące skali inwestycji w Polsce. "Posiadamy rozbudowany system wsparcia inwestycji, który wyróżnia nas na tle zagranicznej konkurencji. Są to: Polska Strefa Inwestycji oraz Program Wsparcia Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030" - stwierdził. Dodał, że oba instrumenty stale przyciągają nowych inwestorów do naszego kraju.

MRiT przypomniał, że tylko w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) od początku stycznia do końca listopada 2021 r. wydano 470 decyzji o wsparciu (w samym listopadzie 57 decyzji) o łącznej wartości 20 mld zł (tylko w listopadzie 1,7 mld zł, a w październiku - 4,6 mld zł).

Reklama

"W porównaniu do końca listopada 2020 r. pod względem liczby projektów zanotowaliśmy wzrost o 59 proc. rdr, pod względem wartości inwestycji wzrost o 86 proc. oraz wzrost o 125 proc. w liczbie nowych miejsc pracy" - zauważył. Zwrócił uwagę, że w porównaniu do analogicznego okresu sprzed pandemii, czyli do końca listopada 2019 r., w liczbie projektów nastąpił wzrost o 53 proc.; w wartości inwestycji - wzrost o 48 proc., a w liczbie nowych miejsc pracy - o 79 proc. "Te dane wskazują na skuteczność przepisów, które przyciągają inwestorów oraz kapitał zagraniczny do Polski, gwarantując tym samym stały rozwój polskiej gospodarki" - stwierdził resort.

Z danych MRiT wynika, że udział zagranicznych firm w liczbie projektów w całym 2020 r. wyniósł 35 proc. i również 35 proc. do końca listopada 2021 r. Deklarowana wartość inwestycji to odpowiednio 83 proc. w całym 2020 r. i 82 proc. na koniec listopada 2021 r. Firmy zagraniczne odpowiadały w 2020 r. za 73 proc. deklarowanych miejsc pracy w ramach PSI, a na koniec listopada 2021 r. - za 84 proc.

"Polska niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków napływu inwestycji zagranicznych. Mamy stabilną gospodarkę o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej. Unikalne warunki do prowadzenia i otwierania biznesu potwierdzają dane gospodarcze" - stwierdził. Przytoczył statystyki NBP dot. bilansu płatniczego z których wynika, że po trzech kwartałach 2021 r. do Polski napłynęło blisko 19 mld euro w postaci Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ), co oznacza wzrost o 60 proc. rdr (tj. o 7,1 mld euro). "Zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. tempo wzrostu BIZ do Polski wynosiło ok. 1 proc." - zauważył.

Z kolei wg. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), w czasie pierwszych trzech kwartałów tego roku Agencja wsparła realizację 67 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 2,1 mld euro. Dla porównania: w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 31 projektów o łącznej wartości 1,5 mld euro.

Dodał, że od stycznia do końca listopada 2021 r. firmy zagraniczne otrzymały 108 decyzji o wsparciu w ramach PSI i zadeklarowały realizację inwestycji o łącznej wartości przekraczające 11,1 mld zł przy jednoczesnym stworzeniu 6 350 nowych miejsc pracy.

Według danych MRiT na terenie Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) najwięcej zainwestowały firmy z: Niemiec - 29 decyzji o deklarowanej wartości inwestycji 2,854 mld zł z gwarancją utworzenia 970 miejsc pracy; Korei Południowej - 3 decyzje o wsparciu i deklarowanej wartości inwestycji 2,77 mld zł i 358 deklarowanych miejsc pracy; Stanów Zjednoczonych - 8 decyzji o wsparciu, 828 mln zł deklarowanej wartości inwestycji i 514 nowych miejsc pracy. Na kolejnych miejscach znajdują się: Szwajcaria, Holandia, Włochy, Chiny i Wielka Brytania.

Największą część bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w naszym kraju stanowią reinwestowane zyski, "co świadczy o lojalności inwestorów wobec polskiego rynku". W I półroczu br. (brak danych za I-III kw. br.) wyniosły one 7,5 mld euro. Na kolejnym miejscu znalazł się napływ kapitału w formie instrumentów dłużnych (3,8 mld euro) przy mniejszym napływie kapitału w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych (0,7 mld euro) - wyliczył Piechowiak.

Z kolei według danych PAIH z sierpnia br. dotyczących ówcześnie obsługiwanych projektów inwestycyjnych, najwięcej było z Białorusi. "Zapewne było to związane z – realizowanym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – programem Poland Business Harbour, który ułatwia przedsiębiorcom zza wschodniej granicy start w Polsce" - wyjaśniło MRiT. Zaznaczył, że czołowe miejsca zajmowały także projekty amerykańskie, polskie i południowokoreańskie. "W ujęciu sektorowym najwięcej potencjalnych inwestycji pochodzi z branży centrów usług biznesowych, motoryzacyjnej i elektromobilności" - dodało.

W jakie sektory firmy inwestują najchętniej?

W ramach PSI najwięcej inwestycji dotyczy kategorii inne (resort nie ma możliwości wyróżnienia konkretnych branż w tej kategorii) - to 49 decyzji o wsparciu inwestycji wartych łącznie 6,7 mld zł i deklaracji utworzenia 3 502 miejsc pracy. Największe firmy w tej kategorii to - jak wymienił resort - SK Nexilis Poland (Korea Południowa) – firma produkująca folię miedzianą do baterii litowo-jonowych – 1 decyzja o wsparciu, 2 678 311 625 zł deklarowanej wartości inwestycji i 333 deklarowane nowe miejsca pracy.

A także Align Technology Afab Poland Sp. z o.o. (Szwajcaria) – 1 decyzja o wsparciu na budowę nowego zakładu produkującym przezroczyste nakładki do prostowania zębów. Wartość inwestycji wynosi 554 280 000 zł z deklaracją powstania 2 400 nowych miejsc pracy.

W drugim - pod względem popularności wśród inwestorów - sektorze środków transportu przodują Niemcy z 9 inwestycjami o łącznej wartości 904 mln zł i 351 deklarowanymi miejscami pracy. Na kolejnych miejscach są Włochy i Szwajcaria.

W tej kategorii do największych firm należą: MAN Trucks z Niemiec - 1 decyzja o wsparciu inwestycji o wartości 423 149 000 zł z deklaracją stworzenia 50 nowych miejsc pracy; ZF Automotive Systems Poland - 1 decyzja o wsparciu inwestycji o wartości 227 782 800 zł z deklaracją stworzenia 50 nowych miejsc pracy.

Podkreślił, że do istotnych, pod względem inwestycyjnym, należy też: sektor żywności wysokiej jakości, gdzie również przodują Niemcy (1 decyzja, 279,5 mln zł, 60 miejsc pracy). Za nimi znajdują się firmy z Austrii i Belgii. "Warto również wspomnieć o sektorze usług specjalistycznych (0,5 mld zł wartości inwestycji), sektorze specjalistycznych usług teleinformatycznych (wartość inwestycji - 470 mln zł) oraz sektorze profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (wartość inwestycji – 348 mln zł)" - zaznaczył.

Resort dodał, że w przypadku Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 - tylko w 2021 r. zawarto 6 umów z firmami. Inwestorzy zobowiązali się do poniesienia łącznych nakładów przekraczających 677 mln zł i stworzenia 1 150 nowych miejsc pracy, w tym 903 miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

"Przyznane z budżetu państwa łączne wsparcie przeznaczone na realizację tych inwestycji przekracza 77 mln zł" - zaznaczył Piechowiak. Dodał, że w 2020 r. również zawarto 6 umów z firmami, które zobowiązały się ponieść nakłady inwestycyjne przekraczające 926 mln zł i zadeklarowały stworzenie 757 nowych miejsc pracy, w tym 580 dla pracowników z wyższym wykształceniem. "Wśród projektów inwestycyjnych za lata 2020-2021 najwięcej reprezentuje kategorię +utworzenie centrum zaawansowanych usług dla biznesu+" - podsumował. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco