Raport nie zawiera uzasadnienia, ani prognoz dla innych wskaźników w odniesieniu do Polski.