Według GUS za połowę PKB odpowiada region warszawski stołeczny (nie obejmuje biedniejszych gmin województwa mazowieckiego), a ponadto woj. śląskie, wielkopolskie dolnośląskie i małopolskie.

Mazowsze z największym PKB na mieszkańca

Urząd statystyczny prezentuje też dane na temat poziomu rozwoju poszczególnych regionów, mierzonego wartością PKB na mieszkańca. Tu już od lat czołówka pozostaje bez zmian: na pierwszym miejscu jest województwo mazowieckie, a dalej dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie. Na kolejnych miejscach w 2022 roku zachodziły jednak pewne zmiany.

Reklama

Spektakularną "karierę" kontynuuje województwo kujawsko-pomorskie. Jeszcze w 2019 r. było dopiero na 10. miejscu w gronie 16 województw. W 2022 r. awansowało na 8. pozycję, na której ostatnio było w 2002 r. Na 9. miejsce cofnęło się za to zachodniopomorskie. Po kilku “spadkowych” latach z 11. na 10. miejsce awansowało województwo lubuskie.

Lubelskie wyprzedziło podkarpackie o 57 zł

Ciekawe rzeczy dzieją się też w zestawieniu najbiedniejszych. Tu na ostatnie miejsce wróciło województwo podkarpackie, gdzie PKB na mieszkańca wynosił w 2022 roku 55,1 tys. zł. Podkarpacie zostało wyprzedzone o… 57 zł przez województwo lubelskie, które tym samym wróciło na 15. lokatę po aż 10 latach zamykania tabeli.

Pierwsza pozycja województwa mazowieckiego nie budzi wątpliwości. GUS nie podaje jednak danych dla całego regionu, dlatego policzyliśmy je na podstawie danych dla regionu warszawskiego stołecznego i “mazowieckiego regionalnego”. Wynika z nich, że PKB na mieszkańca w najbogatszym województwie wynosił w 2020 roku 127,8 zł wobec 108 tys. zł rok wcześniej.

GUS informuje, że w regionie stołecznym produkt krajowy brutto per capita sięgnął w 2022 r. 164,8 tys. zł, natomiast region mazowiecki regionalny z PKB mieszkańca na poziomie 74,5 tys. zł lokuje się pomiędzy województwem łódzkim a małopolskim.

Skok PKB per capita w Pomorskiem

Wysoka inflacja sprawiła, że w ujęciu nominalnym PKB zanotował nienotowany od wielu lat wzrost. Przełożyło się na sytuację regionów i wzrost produktu krajowego brutto na mieszkańca. Tu wyróżnia się Pomorskie, gdzie PKB na mieszkańca podskoczył o 21 proc. Na drugim końcu znalazło się Świętokrzyskie, gdzie w porównaniu z 2021 r. był wzrost o 12 proc.