Rynkowy konsensus wzrostu w ujęciu kwartalnym dla strefy euro wynosił 2,2 proc.

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł w trzecim kwartale 2021 r. o 3,9 proc. w strefie euro i o 4,1 proc. w UE. To nieco więcej niż wynosił konsensus rynkowy, który np. dla strefy euro był na poziomie 3,7 proc. wzrostu w tym ujęciu, jednak znacznie mniej niż w poprzednim kwartale. W drugim kwartale PKB rósł w tempie 14,4 proc. w strefie euro i 13,8 proc. w całej Wspólnocie.

Reklama

Wzrost PKB według państwa członkowskiego

W trzecim kwartale w porównaniu do poprzedniego najszybciej rosły gospodarki Austrii (+3,8 proc.), Francji (+3,0) i Portugalii (+2,9%). Najniższe tempo wzrostu zaobserwowano w Rumunii i na Słowacji (+0,4 proc.%), podczas gdy PKB pozostał stabilny na Litwie (0,0 proc.). W tym ujęciu Polska odnotowała wzrost PKB o 2,3 proc., czyli nieco powyżej średniej dla całej UE.

W ujęciu rocznym, najwyższy PKB wyrównany sezonowo w Unii Europejskiej miały w trzecim kwartale: Chorwacja (15,5 proc.), Grecja (13,4 proc.) i Irlandia (11,4 proc.).

Najwolniej rosła gospodarka Słowacji, gdzie w ciągu roku PKB zwiększyło się tylko o 1,3 proc.

W trzecim kwartale 2021 r. Produkt Krajowy Brutto Polski był o 5,5 proc. większy niż przed rokiem.

Składniki PKB i wkłady we wzrost

W trzecim kwartale 2021 r. wydatki na spożycie ostateczne gospodarstw domowych wzrosły o 4,1 proc. w strefie euro i o 4,0 proc. w UE. Konsumpcja rządowa wzrosła o 0,3 proc. w obu strefach. Nakłady brutto na środki trwałe spadły o 0,9 proc. w strefie euro i o 0,6 proc. w UE. Eksport wzrósł o 1,2 proc. w strefie euro i o 1,0 proc. w UE. W obu strefach import wzrósł o 0,7 proc..