„11 stycznia 2022 r. Bank Światowy (BŚ) opublikował nową prognozę dla gospodarki światowej (Global Economic Prospects). W latach 2021-2023 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 5,5 proc., 4,1 proc. oraz 3,2 proc.” – poinformowało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie.

Jak wskazał resort, wśród prognoz przedstawionych przez BŚ znalazły się także szacunki dotyczące Polski.

„Prognoza wzrostu PKB Polski na lata 2021-2023 wynosi – odpowiednio – 5,1 proc., 4,7 proc., 3,4 proc. W przypadku prognozy na 2021 r. stanowi to korektę w górę o 1,3 pp. wobec wcześniejszej prognozy BŚ z czerwca ubiegłego roku” – stwierdziło MF w komunikacie.

Reklama

Resort wskazał, że prognoza Banku Światowego dla gospodarek rozwiniętych na lata 2021-2023 zakłada wzrost o – odpowiednio – 5 proc., 3,8 proc. i 2,3 proc. Prognoza BŚ dla roku 2021 w tym przypadku jest niższa od poprzedniej o 0,4 pkt. proc.

„Wzrost światowej gospodarki ulegnie spowolnieniu w związku z niesłabnącą pandemią Covid-19, mniejszą stymulacją fiskalną gospodarek oraz utrzymującymi się zatorami łańcuchów dostaw. W przeciwieństwie do gospodarek rozwiniętych, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się utrzyma się znacznie poniżej trendu sprzed pandemii” – podano w komunikacie MF.

Przypomniano w nim, że dla grupy gospodarek wschodzących i rozwijających się eksperci BŚ prognozują wzrost PKB o 6,3 proc. w 2021 r., 4,6 proc. w 2022 r. oraz 4,4 proc. w 2023 r.

„Projekcje gospodarcze cechuje przewaga ryzyk ujemnych związanych z nowymi mutacjami wirusa, możliwością niezakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, a także napięć fiskalnych wynikających z rosnących poziomów długu. Skutkować może to koniecznością restrukturyzacji długu niektórych krajów, co będzie obecnie trudniejsze do osiągnięcia niż w warunkach sprzed pandemii” – stwierdzono w komunikacie MF.