Trzy miesiące temu MFW po raz pierwszy nakreślił nieco bardziej optymistyczny obraz światowej gospodarki w swoich kwartalnych prognozach, ponieważ wydawało się, że inflacja osiągnęła szczyt w 2022 r., wydatki konsumpcyjne pozostały solidne, a kryzys energetyczny po inwazji Rosji na Ukrainę był mniej dotkliwy niż początkowo się spodziewano. Nowy raport budzi jednak obawy, że ta perspektywa się nie utrzyma.

Oczekuje się, że globalny wzrost PKB spadnie z 3,4 proc. w 2022 r. do 2,8 proc. w tym roku, a następnie odbije do 3 proc. w 2024 r. Szacunki wzrostu na 2023 r. są niższe od styczniowej prognozy, która była na poziomie 2,9 proc. Jedną z przyczyn korekty jest wolniejsze od oczekiwanego tempo stygnięcia inflacji. MFW przewiduje, że globalna inflacja osiągnie 7,0 proc. w 2023 r., co oznacza spadek z 8,7 proc. - perspektywa może wymagać ponownej korekty w dół.

„Gospodarka światowa po raz kolejny znajduje się w bardzo niepewnym momencie, a skumulowane skutki niekorzystnych wstrząsów z ostatnich trzech lat, w szczególności pandemii COVID-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, objawią się w nieprzewidziany sposób” - czytamy w raporcie, który ponownym skupia się na niepewności w gospodarce światowej. Jako kolejny czynnik utrudniający odbudowę instytucja wymieniła wysoki poziom długu publicznego.

ikona lupy />
Światowy wzrost gospodarczy, prognoza MFW / statista.com
Reklama

Prognozy dla Chin

Poza inflacją wiele problemów, które ciążyły światowej gospodarce w 2022 r., czyli wysoki poziom zadłużenia, wojna w Ukrainie i rosnące napięcia geopolityczne, przeniosło się na 2023 r., powodując ciągłą niepewność i ograniczone perspektywy wzrostu. Zniesienie ograniczeń związanych z COVID-19 w Chinach i oczekiwane odbicie aktywności gospodarczej w tym kraju to jeden z głównych pozytywnych impulsów dla perspektyw globalnego wzrostu. Ponowne otwarcie Chin wpłynie pozytywnie na wiele krajów zależnych od eksportu do Chin i turystyki z Chin, ale także pomoże złagodzić ograniczenia podaży, które nękały światową gospodarkę przez większą część ostatnich trzech lat.

W grupie ośmiu największych gospodarek świata tylko Chiny i Japonia spodziewają się przyspieszenia wzrostu gospodarczego w tym roku. Oczekuje się, że na drugim końcu spektrum znajdują się gospodarki rozwinięte, szczególnie w Europie, które odnotują w tym roku znaczne spowolnienie gospodarcze.

ikona lupy />
Wzrost gospodarczy dla wybranych państw, prognoza MFW / statista.com