W poniedziałek OECD obniżyła o połowę swoją prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Niemiec do 0,3 proc. Zgodnie z analizami organizacji inne duże kraje strefy euro: Francja (0,6 proc.), Włochy (0,7 proc.) i Hiszpania (1,5 proc.) zdobędą znacznie lepsze wyniki. Według OECD inne kraje wysoko rozwinięte – takie jak USA (2,6 proc.) i Wielka Brytania (0,7 proc.) – prawdopodobnie też będą sobie radzić lepiej gospodarczo.

Wśród członków OECD najgorzej wyglądają prognozy dla Argentyny ( PKB może w tym przypadku spaść o 2,3 proc).

Co wpływa na prognozę dla Niemiec?

Reklama

Na 2025 r. OECD obniżyło swoją prognozę dla Niemiec z 1,2 do 1,1 proc., co oznacza, że ​​pozostaje ona poniżej średniej strefy euro wynoszącej 1,3 proc. - Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że energochłonny przemysł ma większe znaczenie w niemieckiej gospodarce niż w innych krajach strefy euro – stwierdziła ekspertka OECD Isabell Koske.

- Ponadto w Niemczech zależność od importu rosyjskich surowców energetycznych była większa niż na przykład we Francji. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę doprowadziło to do większego wzrostu cen energii w Niemczech. Ma to nadal wpływ na produkcję w gałęziach przemysłu energochłonnego. Dodatkowo kryzys budżetowy zwiększył niepewność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – dodała Koske.

"Niedobór wykwalifikowanych pracowników jest największym problemem…"

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie hamulca zadłużenia rząd federalny rozpoczął program oszczędnościowy. Kryzys doprowadził do spadku inwestycji w IV kwartale 2023 r. i zahamował konsumpcję prywatną pomimo wzrostu płac realnych. Rynek pracy jest stosunkowo solidny (pomimo trwającego pogorszenia koniunktury gospodarczej).

- Niedobór wykwalifikowanych pracowników jest największym problemem wielu niemieckich firm. Pomimo obecnej złej sytuacji biznesowej wiele firm nie zwalnia pracowników – stwierdziła Koske.

Czego potrzebuje niemiecka gospodarka?

Aby niemiecka gospodarka ponownie ruszyła, zdaniem eksperta OECD Roberta Grundke, należy doprecyzować finansowanie planowanych projektów w ramach rządowego funduszu klimatyczno-transformacyjnego po 2024 r., by zapewnić bezpieczeństwo planowania dla firm i gospodarstw domowych. - Aby przyspieszyć transformację energetyki i cyfryzację, należy ulepszyć planowanie infrastruktury i lokalne zdolności administracyjne, a także zmniejszyć obciążenia administracyjne – stwierdził specjalista.

- Należy ustanowić wiążące i jednolite standardy informatyczne, promować harmonizację procedur administracyjnych i wspólny rozwój oprogramowania we wszystkich gminach i landach. Bardzo wysokie podatki od pracy zmniejszają także podaż pracy – przekazał Grundke. Jak podkreślił, połowa kobiet w Niemczech pracuje w niepełnym wymiarze godzin na stanowiskach, do wykonywania których mają zbyt wysokie kwalifikacje. - Należy poprawić zachęty dla kobiet do oferowania pracy w systemie podatkowym i świadczeń socjalnych – zaznaczył Grundke. Można to promować na przykład poprzez zreformowanie podziału małżonków lub zniesienie współubezpieczenia małżonków (zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego). Z kolei osobom starszym należy umożliwić dłuższą pracę.