Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ogłosił konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego i powołał Zespół, który oceni kandydatów - czytamy w komunikacie.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Jak podaje resort, Kandydat na stanowisko Prokuratora Krajowego musi: posiadać co najmniej 15 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawić w formie pisemnej: drogę zawodową, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec niego postępowaniach dyscyplinarnych oraz zaprezentować koncepcję funkcjonowania prokuratury.

Każdy kandydat musi przedstawić listę poparcia dla swojej kandydatury, podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Reklama

Kandydatury ubiegających się o objęcie urzędu Prokuratora Krajowego oceni powołany przez Ministra Adama Bodnara specjalny dziewięcioosobowy zespół.

Na jego czele stanie przewodnicząca Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości. W składzie znajdą się: dwaj - wskazani przez ministra Bodnara - doradcy społeczni, dwaj przedstawiciele Krajowej Rady Prokuratorów, dwaj – wskazani przez ministra.

- specjaliści w zakresie nauk prawnych oraz po jednej osobie wskazanej przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Izbę Radców Prawnych - napisano.

Powołany zespół oceni zgłoszenia kandydatów pod kontem formalnym. Lista zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej 21.02.2024 r.

Następnego dnia z ww. kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Będą one miały charakter jawny. Kandydaci zobowiązani będą do przedstawienia swojej koncepcji funkcjonowania prokuratury w aspekcie strzeżenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania karnego. Będą też odpowiadać na pytania członków zespołu, którzy dokonają merytorycznej oceny kwalifikacji kandydatów i wybiorą osobę o najwyższych kompetencjach.

Termin zgłoszeń upływa 16.02.2024 r.