"Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Wraz z tą trzecią z rzędu znaczną podwyżką stóp Rada osiągnęła duży postęp w procesie odchodzenia od łagodnej polityki pieniężnej. Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i oczekuje, że będzie kontynuować podnoszenie stóp procentowych, żeby zapewnić, aby inflacja wkrótce powróciła do celu wynoszącego 2 proc. w średnim okresie. Przyszłe decyzje Rady w sprawie poziomu stóp będą zależeć od kształtowania się perspektyw inflacji i sytuacji gospodarczej i – zgodnie z przyjętym podejściem – będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie" - napisano w komunikacie.

„Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 2,00 proc., 2,25 proc. oraz 1,50 proc., ze skutkiem od 2 listopada 2022" – dodano.

EBC postanowił dostosować stopy procentowe operacji kredytowych TLTRO III.

Reklama

"Rada Prezesów zdecydowała się także zmienić warunki trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). Podczas ostrej fazy pandemii ten instrument pełnił kluczową rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla stabilności cen. Dziś, ze względu na nieoczekiwany i nadzwyczajny wzrost inflacji, należy go zrekalibrować, tak aby był on spójny z szerszym procesem normalizacji polityki pieniężnej i wzmacniał transmisję podwyżek podstawowych stóp procentowych do warunków udzielania kredytów bankowych. Rada Prezesów postanowiła więc dostosować stopy procentowe operacji TLTRO III ze skutkiem od 23 listopada 2022 i zaproponować bankom dodatkowe terminy dobrowolnej wcześniejszej spłaty" - napisano.

"Począwszy od 23 listopada 2022 do terminu zapadalności lub terminu wcześniejszej spłaty każdej pozostającej do spłaty operacji TLTRO III stopa procentowa operacji TLTRO III będzie indeksowana do mających zastosowanie średnich podstawowych stóp procentowych EBC za ten okres. Rada Prezesów postanowiła też zaproponować bankom dodatkowe terminy dobrowolnej wcześniejszej spłaty. W każdym razie Rada Prezesów będzie też regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej" - dodano.

O 14.45 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

Szczegółowe informacje na temat zmian w warunkach TLTRO III zawarto w osobnym komunikacie prasowym, który ukaże się o godz. 15.45 CET. Kolejny techniczny komunikat prasowy, opisujący zmianę w zakresie oprocentowania rezerw obowiązkowych, także zostanie opublikowany o godz. 15.45 CET.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,69 proc. wobec dolara do 1,0010. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do 2,11 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 1 grudnia. (PAP Biznes)