Dodatkowe dni wolne dla członków komisji wyborczych

Zgodnie z postanowieniami art. 154 par. 4 kodeksu wyborczego, członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem swoich obowiązków przysługują następujące uprawnienia:

  • Zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po zakończeniu liczenia głosów, przy zachowaniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.
  • Do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia.
Reklama

W związku z powyższym członkom komisji wyborczej przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w dniu głosowania oraz w dniu przeliczania głosów, jak również w następnym dniu po zakończeniu tego procesu. Podczas takiego zwolnienia pracownik zachowuje pełne prawa związane ze swoim zatrudnieniem.

Oznacza to, że powinien otrzymać od pracodawcy wynagrodzenie za ten czas, które jest ustalane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadła nieobecność w pracy z wyżej wymienionych przyczyn - poinformowała Aleksandra Woźniak, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii BWW, w rozmowie z portalem Business Insider.

Wybory odbywają się w niedzielę. W tym samym dniu członkowie komisji rozpoczynają liczenie głosów. Istnieje jednak możliwość, że prace te potrwają nawet do późnych godzin nocnych, przechodząc już na poniedziałek. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy aż do wtorku do końca dnia.

Członkom komisji wyborczej przysługuje także maksymalnie pięć dodatkowych dni zwolnienia od pracy związanych z wykonywaniem obowiązków członka komisji. Te obowiązki obejmują takie działania jak szkolenia czy rejestracja list wyborczych. Jednak za ten czas pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy.

Dni wolne według kodeksu wyborczego

Zgodnie z kodeksem wyborczym pierwsze zwolnienie nie ma wprost określonej liczby dni, ale przysługuje w następujących przypadkach:

  • Na dzień wyborów oraz dzień liczenia głosów.
  • Na dzień bezpośrednio następujący po dniu zakończenia liczenia głosów.

W dniu wyborów samorządowych tj. 7 kwietnia (niedziela), wielu pracownikom przysługuje dzień wolny od pracy. Jednak pracownikom, którzy są członkami komisji wyborczych i których plan obejmuje pracę tego dnia - przysługuje wolne w tym dniu. Pracownik, który nie ma przewidzianej pracy w niedzielę, nie ma prawa do innego dnia wolnego związanego z pracą w komisji.

Drugim dniem wolnym w każdym przypadku będzie poniedziałek, 8 kwietnia. Jeśli liczenie głosów w danej komisji zakończy się w niedzielę, to uprawnienie do zwolnienia kończy się w poniedziałek. Jednak jeśli liczenie głosów zakończy się w poniedziałek (nawet po północy), to ten dzień będzie uznany za dzień zakończenia liczenia głosów, a następnym dniem wolnym będzie wtorek, 9 kwietnia, objęty prawem do zwolnienia.

W obu przypadkach członkowie komisji zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy za czas trwania zwolnień. Dlatego też członkowie komisji mają zapewnione świadczenia z ubezpieczeń społecznych w razie potrzeby podczas tych dni wolnych. Ponadto dni te są w pełni wliczane do okresu zatrudnienia.

Ile zarabiają członkowie komisji wyborczych?

Za uczestnictwo w działaniach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przyznawane są diety. Przewodniczący komisji otrzymują 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a pozostali członkowie 700 zł. W przypadku drugiej tury wyborów na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, członkowie komisji otrzymują połowę diety, czyli odpowiednio 450 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla zastępców i 350 zł dla członków. Wyższe stawki obowiązują w przypadku pracy w komisjach terytorialnych. Przewodniczący może liczyć na 1500 zł, zastępcy na 1400 zł, a członkowie na 1300 zł.