W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w tym tygodniu ukazała się informacja o projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych

Projekt ma opracować Ministerstwo Obrony Narodowej.

Obecny limit powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej to 34 550 osób. Według danych z 30 kwietnia, do służby tej powołano już ponad 16 800 ochotników, co stanowi 56 proc. wyznaczonego limitu. Dodatkowo, jak wskazano w informacji o projekcie, ponad 4400 żołnierzy przeszło w 2024 r. z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zawodowej służby wojskowej.

"Na podstawie obecnego stanu powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz prowadzonych analiz w tym zakresie należy założyć, iż zakładany limit powołań do tej służby zostanie przekroczony na przełomie III i IV kwartału br." - zaznaczono. Oznacza to, że dalsze powoływanie ochotników będzie niemożliwe bez nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Reklama

Jak podkreślono, zmiany w przepisach mają na celu zapewnienie ciągłości rekrutacji i umożliwienie dalszego wzrostu liczby ochotników wstępujących do wojska. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi