W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminu przystąpili tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum oraz absolwenci szkół branżowych II stopnia zdaje maturę w starej formule (Formuła 2015).

36 zadań, w tym 29 zamkniętych

Opublikowany w poniedziałek przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusz rozwiązywany przez maturzystów zdających maturę w starej formule w zawierał 36 zadań, w tym 29 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Reklama

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści - tak jak zdający w nowej formule - mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach i logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

W arkuszu znalazły się zadania dotyczące ciągów liczbowych

Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji - liniowej i kwadratowej, i umiejętności korzystania z ich własności.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. podobieństwa figur, kątów wpisanych w okręgu. Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupa.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 46 punktów: za każde zadanie, w zależności od stopnia trudności, od 1 do 5 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka