Aż 40 proc. polskich uczniów nie lubi matematyki, jak wynika z badania przeprowadzonego przez twórców EduNav, pierwszej polskiej ogólnodostępnej platformy do nauki matematyki z wykorzystaniem AI. W grupie rodziców i opiekunów ponad 72 proc. przyznaje, że na początku swojej szkolnej edukacji lubiło ten przedmiot, ale odsetek tych, wśród których ta sympatia utrzymała się na kolejnych etapach edukacji, wynosi już 59,5 proc.

Badanie przeprowadzono na grupach ponad 3,8 tys. uczniów i uczennic klas 1-7 szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów. Miało ono na celu lepsze zrozumienie stosunku Polaków do matematyki i ich odczuć związanych z tą dziedziną nauki.

Polscy uczniowie rozumieją, że matematyka jest potrzebna

Reklama

Ponad ¼ badanych młodych ludzi deklaruje, że gdyby w szkole nie było stopni, uczyłoby się matematyki nawet chętniej niż obecnie. Aż 81,2 proc. jest zdania, że wiedza z tej dziedziny przyda im się w dorosłym życiu. Z kolei rodzice i opiekunowie biorący udział w badaniu zostali poproszeni o wskazanie, jak bardzo przydaje im się matematyka, na skali pięciostopniowej - gdzie 1 oznaczało, że jest zupełnie nieważna, a 5, że jest bardzo ważna. Aż 48,7 proc. badanych wskazało najwyższą wartość, a 45,1 proc. wartości 3 lub 4.

- Według sprawozdania NIK na temat nauczania matematyki w Polsce ponad połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem szkolnej edukacji wykazuje uzdolnienia matematyczne, jednak u większości zanikają one po zaledwie kilku miesiącach nauki. Tymczasem umiejętności matematyczne przekładają się m.in. na zdolność logicznego i krytycznego myślenia, przydają się w zarządzaniu osobistymi finansami, przydają się w zasadzie w każdej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych. Jak widać w naszym badaniu, sami uczniowie są tego świadomi - mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav.

Matematyka kojarzy się głównie z wysiłkiem

Najczęstsze skojarzenia z matematyką w obu grupach są podobne. Zarówno młodzieży jak i dorosłym kojarzy się ona przede wszystkim z wysiłkiem (odpowiednio 23 proc. oraz 46,3 proc. odpowiedzi). Wśród młodzieży drugim najczęstszym skojarzeniem jest ciekawość (22,5 proc.), a trzecim stres (15,7 proc.). Wśród rodziców i opiekunów jest odwrotnie - drugie miejsce zajmuje stres (37,3 proc.), a trzecie - ciekawość (34 proc.). Natomiast czwarte miejsce wśród młodzieży zajęło znudzenie (12,7 proc.), które wśród dorosłych znalazło się dopiero na ostatnim, ósmym miejscu (8 proc.).

Tracimy wiele talentów

- W przeprowadzonej przez nas jakościowej sondzie ulicznej, w której zapytaliśmy kilkadziesięcioro studentów i studentek o wspomnienia z lekcji matematyki, aż w 54 proc. przypadków były one umiarkowanie lub zdecydowanie negatywne. Polska szkoła pod tym względem nie zdaje egzaminu - przeładowane klasy, nauczyciele niemający możliwości, aby skupić się na indywidualnych przypadkach, brak dobrego rozpoznania przyczyn niepowodzeń uczniów - to wszystko powoduje, że tracimy po drodze mnóstwo talentów. A dobra edukacja matematyczna jest niezbędna do rozwoju społeczeństwa. W dodatku słabe podstawy matematyki mogą sprawić, że większość ciekawych i dobrze wynagradzanych zawodów stanie się niedostępna dla osób z brakami w tej dziedzinie - dodaje Wojciech Majeran.

Według danych z najnowszego ogólnoświatowego badania PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) pod względem umiejętności matematycznych Polska odnotowała duży spadek i zajęła 15. miejsce na świecie - w 2018 r. było to 10. miejsce.