W 2022 r. 60,8 proc. uczniów ogólnokształcących szkół średnich II stopnia w całej UE uczyło się co najmniej dwóch języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych lub jako przedmiotów do wyboru – podał Eurostat. W kształceniu zawodowym na poziomie średnim II stopnia odsetek ten wyniósł 33,8 proc.

W których krajach nauka języków obcych jest najpowszechniejsza

Z danych Eurostatu wynika, że w 9 krajach Wspólnoty ponad 90 proc. uczniów szkół średnich II stopnia uczyło się dwóch lub więcej języków obcych. Dotyczy to prawie wszystkich uczniów ogólnokształcących szkół średnich II stopnia we Francji (99,7 proc.), Rumunii i Słowacji (98,9 proc.) oraz Czechach (98,8 proc.).

Reklama

Z kolei najniższy odsetek uczniów uczących się dwóch lub więcej języków obcych odnotowano w Portugalii (7,5 proc.), Irlandii (9,4 proc.) i we Włoszech (24 proc.).

W polskich liceach ogólnokształcących ponad czterech na pięciu uczniów (81,5 proc.), uczyło się dwóch lub więcej języków obcych.

Jeśli chodzi o kształcenie zawodowe na poziomie średnim II stopnia, Rumunia była jedynym krajem UE, w którym w 2022 r. prawie wszyscy uczniowie (97,1 proc.) uczyli się co najmniej dwóch języków obcych, a następnie Finlandia (86,1 proc.), Polska (75,9 proc.) i Luksemburg (75,5 proc.).

Najniższy odsetek uczniów uczących się 2 i więcej języków obcych zaobserwowano wśród uczniów szkół zawodowych na Malcie (0,0%), w Hiszpanii (0,2%) oraz w Niemczech i Grecji (po 0,8%).

Które języki są najczęściej wybierane przez uczniów

W 2022 r. język angielski był najczęściej wybieranym językiem obcym w kształceniu ogólnym i zawodowym na poziomie szkoły średniej II stopnia w UE. Angielskiego uczyło się odpowiednio 96,3 proc. i 76,3 proc. uczniów.

Wśród uczniów uczęszczających do szkół ogólnego kształcenia na drugim miejscu znalazł się język hiszpański (27,1 proc.), następnie francuski (21,9 proc.), niemiecki (21,4 proc.) i włoski (3,2 proc.). Wśród uczniów UE najczęściej nauczanym językiem spoza państw UE był język rosyjski, którego uczyło się 2,7 proc. uczniów w UE.

W kształceniu zawodowym na drugim najczęściej nauczanym językiem był język niemiecki (17,2 proc.), następnie francuski (15,2 proc.), hiszpański (6,8 proc.) i rosyjski (2,2 proc.).